برچسب: بهره‌وری در دورکاری و کار ریموت

کار ریموت، افزایش بهره‌وری در گذر از سنت‌های کارِ حضوری-نکاتی برای افراد تیم.

همه‌مون دوران کرونا رو با خاطرات تلخ انزوا و ضدعفونی کردن همه‌چی با الکل به یاد داریم. اما در حوزه کاری هم اتفاقات جالبی افتاد. شرکت‌ها برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجبور شدن از فضای کار حضوری به فضای کار ریموت برن. این روزها هم خیلی از شرکت‌ها دورکاری رو به عنوان یک مزیت رقابتی ارائه […]